Prezes Klubu :Władysław Piwowarczyk

                                                                                                         Tel. 0(32)293 15 14